Disclaimer

voor ecografkist.com

Algemeen

Van Hemert Ecografkisten (Kamer van Koophandel 30261716), hierna te noemen C van Hemert, verleent u hierbij toegang tot ecografkist.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen. C van Hemert behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

C van Hemert spant zich in om de inhoud van ecografkist.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op ecografkist.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met C van Hemert.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij C van Hemert. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van C van Hemert, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.