Begin

N.B.: Door omstandigheden is het tijdelijkl niet mogelijk een kist te bestellen!


In de koude nachten van de winter, ben ik de warmte voor je haard.

Door mij op te branden kan ik jou verwarmen.

Ik bezorg jou verfrissende schaduw bij de hitte in de zomer.

Ik ben het blad van je tafel en de stoel waarop je kunt uitrusten.

Ik ben het gewelf van je kerken en kathedralen.

Ik ben het bed waarin je kunt slapen na een dag van zwaar werken.

Ik ben het hout waarmee je jouw bouten maakt.

Ik zorg voor de levende materie van je viool, en voor de harmonieuze klanken van je fluit.

Ik ben het handvat van je sikkel, de schaats van je slee en het hek van je omheining.

Ik ben de koffer met je bezittingen, de rol die je deeg kneedt en de lepel die je soep roert.

Ik ben de wieg van je kind, en zal je kist zijn als je deze wereld verlaat.

Mens, ik ben je vriend.

Waarom ben jij dan zo wreed tegenover mij?

Waarom vernietig je mij?

Je zou me moeten beschermen, want jouw eigen leven is nauw met het mijne verbonden.

Florina Bernard